Polityka Prywatności

TU LINK do Polityki Prywatności dla http://sklep.balans.dogBalans.dog SHOPLO polityka prywatności

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie sącałkowicie dobrowolne.

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. Wprzypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych dorealizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie,niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lubcałkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobićsamodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danychosobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkichstarań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, żezapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć siębezpiecznie i cieszyć zakupami w Sklepie Balans.dog.I. Administrator Danych OsobowychAdministratorem danych osobowych Balans.dog (dalej ADO), czyliodpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowymjest:Magdalena Śliwerska NIP 6792922131, REGON 350778820. System ochrony danych osobowychADO zastosowałśrodki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronęprzetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązującychprzepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono:rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkówtechnicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemyinformatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE.Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danychosobowych należą:1. Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoimkomputerem, a Balans.dogjest szyfrowana 256 bitowym kluczem.2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przezmożliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacjąumowy kupna- sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.3. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione iprzeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ichbezpieczeństwa.4. System IT Balans.dog oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkiestandardy ochrony danych osobowych.ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresieochrony danych osobowych.III. Dane osobowe, cel i czas przechowywaniaA. RejestracjaW trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia kontaw Balans.dog, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasuna ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując sięoszczędzasz czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani Klienci uczestniczą w programielojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy.Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusuzłożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowanyklient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąćcałkowicie danez Balans.dogW trakcie rejestracji prosimy o:1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentusprzedaży i zaadresowania przesyłki;2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;3. e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniemz Balans.dog;4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy(wymagany przez przewoźników)Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.B. Złożenie zamówieniaW trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych dorealizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientówczęściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawieniadokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –niezbędny do zaadresowania przesyłki;3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy(wymagany przez przewoźników).W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na innyadres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo opodanie:1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowaniaprzesyłki;2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –niezbędny do zaadresowania przesyłki;3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboruniektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawieniedokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniuzamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodusprzedaży;2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przezBalans.doginastępujące podmioty w podanym poniżej zakresie:1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawyprzekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowegobędącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranegorodzaju przesyłki przekazywane są :a. b. c.Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000334972, NIP: 525-000- 73-13)InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000255841, NIP: 679-289-50-61)2. imię idokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży doKsięgowego Oficyny Wydawniczej Impuls.W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemupłatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatnościpozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępnelub przechowywane przez Balans.dogBalans.dog współpracuje z następującymi operatorami płatności:1. Płatności Shoplo
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów